Søk
Close this search box.

Urettferdig fordeling

Tidsbruk: 20 min

Antall steg: 11

Vanskelighetsgrad: Middels

Fag:Naturfag, Samfunnsfag
Klassetrinn:9.-10. trinn
Tema:Programmering
Tidsbruk:20 min

as

Oppgave 2

Når du starter instruksjonen bak knappen «Start tutorial her», kommer du til spillet slik det var da du avsluttet oppgave 1 (om du fulgte instruksjonen til punkt og prikke).

Fra før var det bare energi på den ene øya. Nå skal du fordele energien på de to øyene, men du skal fordele den sånn at den ene øya har mye mer energi enn den andre. Til dette trenger du å lære et nytt begrep:

Vilkår

Et vilkår hjelper programmet med å ta avgjørelser. Vilkåret kan for eksempel være et enkelt utsagn med noen valg knyttet til seg. Om utsagnet er sant, gjør programmet en ting, om utsagnet er usant gjør programmet noe annet. Et vilkår kan også sjekke verdien av en eller flere variabler og få programmet til å gjøre forskjellige ting basert på verdien av variabelen/variablene. Vilkåret du skal bruke i denne økten kalles hvis-så-ellers på norsk, men heter gjerne if-then-else i de vanligste kodespråkene.

Eksempler på "hvis-så-ellers" eller "if-then-else" blokk

Logisk funksjon/logisk sjekk

I denne økten brukes to forskjellige logiske funksjoner, en som kaster en 100-sidet virtuell terning og sjekker om verdien ble høyere enn et bestemt tall, og en som sammenligner verdien av en variabel med en bestemt verdi. Det finnes mange logiske funksjoner i programmering, og det blir fort komplisert om man førsøker å dekke alle, men i grove trekk brukes logiske funksjoner som en del av et hvis-så-ellers-vilkår. Den logiske funksjonen er selve kriteriet i hvis-så-ellers-blokken, altså det som bestemmer hvilken kode som skal kjøres. I MakeCode kan man veldig generelt si at de fleste logiske funksjonene er de sekskantede, lyseblå blokkene man plasserer øverst i en hvis-så-ellers-blokk.

Eksempler på logiske funksjoner
Dette er en av oppgavene som gjennomføres i dobbelttimen som klassen din har med en formidler fra vitensenteret, men du kan også prøve deg frem på egenhånd. Trenger du hjelp ta kontakt for å bestille formidler.