Søk
Close this search box.

Om prosjektet

Kodekraft – med mål om å gi flere verktøy til å ta i bruk programmering i skolen.

Hvordan ble kodekraft til

Med støtte fra Equinors talentutviklingsprogram Morgendagens Helter, har de norske vitensentrene fått anledning til å utvikle et nytt og spennende undervisningsopplegg om programmering.

Med INSPIRIA science center som koordinator, har de norske vitensentre i felleskap satt sammen et undervisningsopplegg som gir elevene økt kunnskap om teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering, samt aktuelle energiutfordringer. Vitensentrenes formidlere leverer undervisningsopplegg til skolene i sine respektive regioner.

Finne gode løsninger på morgendagens utfordringer

Hovedfokuset til Kodekraft er å sikre at elever på slutten av ungdomstrinnet oppnår en grunnleggende programmeringsforståelse. Slik verden fungerer i dag, er dette viktig både for videre skolegang og for å forstå hvilken innvirkning programmering har på teknologien som styrer vårt stadig mer digitaliserte samfunn.

Prosjektets utgangspunkt er en tanke om at koding er en ferdighet som morgendagens helter er nødt til å mestre hvis vi skal kunne løse de mange utfordringene knyttet til fremtidens energiforsyning. En god del ungdomsskoleelever mangler i dag basisferdighetene som er nødvendige for å henge med videre og bli dyktige programmere. Derfor er prosjekter som Kodekraft essensielle for å pirre interessen og motivere til videre læring.

Hvordan fungerer det? 

Selve undervisningen foregår digitalt gjennom videosamtale, web og programmet Makecode Arcade. Elevene samles i klasserommet sammen med læreren sin, og får en steg-for-steg-veiledning fra en av vitensentrenes dyktige formidlere i sanntid. Etter gjennomgangen, som varer i en dobbelttime, får elevene anledning til å løse flere ekstraoppgaver.

Oppgaven elevene skal løse, går ut på å bygge hver sitt unike energispill. Kodeøkten vil gi dem mer kompetanse innen programmering, samtidig som de får anledning til å reflektere over verdens energiutfordringer på en kreativ måte. Undervisningsopplegget er tilrettelagt slik at det inspirerer og fremmer mestringsfølelse blant elevene. Målet er å gi dem flere nyttige verktøy for å kunne ta videre steg innenfor programmering fremover. Innholdet og læringsmetoden er forankret i læreplan.

Utvidet mulighet for de som vil lære mer

Fra høsten 2024 tilbys elever som har hatt Kodekraft en påfyllingsøkt med sitt vitensenter. Denne økten kan gjennomføres noen måneder senere, neste halvår eller til og med året etter, dersom den første økten fant sted i 9.trinn. Dette for å forsterke læringsutbyttet. Da benyttes de mer avanserte ekstraoppgavene som er utviklet, i tillegg til en innledende repetisjon.   

Veldig positiv respons

Siden oppstarten av prosjektet i 2020, har over halvparten av alle norske ungdomsskoler gjennomført opplegget. 
elever
0
skoler
0
klasser
0

Tilbakemeldingene fra de som har gjennomført er svært positive og prosjektet har vært i stadig utvikling.

Siden oppstarten høsten 2020 har mange skoler oppdaget dette digitale tilbudet, som ble gjennomført via videolink i klasserommet eller tilrettelagt for hjemmeskole. På grunn av koronapandemien ble opplegget i utgangspunktet gjennomført digitalt, men da situasjonen roet seg, åpnet prosjektet opp for leveranser både ved vitensentre og på skoler. Fra og med skoleåret 2023/2024 var det derfor mulig å gjennomføre Kodekraft ved et besøk hos et vitensenter, oppsøkende på skoler eller digitalt. Ta kontakt med ditt senter for å diskutere muligheter.  

Ansvarlig for prosjektet

Kodekraft driftes av INSPIRIA science center i Sarpsborg. Henvendelser om leveranser til skolene gjøres til hvert senter. Ta kontakt her: 

Er du i tvil om hvilket vitensenter din skole hører til, send gjerne en e-post til: kodekraft@inspiria.no

Prosjektansvarlig
Geir Endregard, direktør INSPIRIA science center
geir.endregard@inspiria.no

Webansvarlig: 
Dominika Eckermann, webredaktør Kodekraft
dominika.dubicka@inspiria.no