Søk
Close this search box.

Nye spillfigurer

Tidsbruk: 20 min

Antall steg: 10

Vanskelighetsgrad: middels

Fag: Naturfag, Samfunnsfag
Klassetrinn: 9. og 10. trinn
Tema: Programmering
Tidsbruk: 20 min

as

Legg til en fiende i spillet

Energi har vært kilden til utallige konflikter gjennom historien. Manglende samarbeid globalt gjør det også vanskeligere å gjøre noe med klimaendringene.

Nå skal du legge til en fiende eller flere i spillet ditt som skal ta energien fra deg!

«Hvorfor skal vi kutte klimagassutslipp hvis ingen andre gjør det?» Du har sikkert hørt noen si akkurat det. Men hvis alle land i verden etter hvert klarer å samarbeide om å løse våre felles energiutfordringer, vil det utvilsomt være til det beste for planeten vår. 

I den virkelige verden er det likevel ikke så lett. Alle har forskjellige meninger, og å enten inngå et kompromiss, trumfe igjennom sitt eget syn, eller finne en gylden middelvei er ikke alltid mulig. Enhver nasjon er på sett og vis avhengig av å alliere seg med noen, men kanskje også forhindre at andre nasjoner med et svært annerledes syn på blant annet miljøhensyn får for stor makt.

Her får du tips til hvordan du innfører én eller flere andre figurer i spillet ditt.

Trenger du hjelp til å videreutvikle spillet ditt? Som en del av kodekraft 2.0 tilbyr vi nå hjelp til å videreutvikle spillet ditt sammen med en formidler. Ta kontakt for å bestille formidler og programmer mer!