Søk
Close this search box.

Energi og miljøpåvirkning

Tidsbruk: 20 min

Antall steg: 10

Vanskelighetsgrad: lett

Fag: Naturfag, Samfunnsfag
Klassetrinn: 9. og 10. trinn
Tema: Programmering
Tidsbruk: 20 min

as

Legg til flere typer energi

Hvordan påvirker forskjellige energikilder miljøet? Noe av det som gjør det så fristende å bruke ikke-fornybare energikilder som olje, kull og gass har å gjøre med hvor mye energi vi faktisk klarer å utvinne fra disse. Det er lite som kan konkurrere med energitettheten som de fossile brennstoffene har å by på.

Her kommer et forslag til hvordan du legger til enda flere typer energi og at du gir spillfiguren din et visst antall liv.  Du mister selvfølgelig liv hvis du tar «feil» type energi.

Eksempeloppgaver klassen kan jobbe videre med

Godt over halvparten av verdens energiproduksjon er basert på fossile energikilder som fører til store CO2-utslipp. Dessverre eksisterer det ingen energikilder som per i dag er helt uten negative effekter på miljøet, heller ikke fornybare ressurser som sol, vann og vind. Men miljøpåvirkningen er likevel veldig forskjellig, og det samme gjelder for hvor mye energi du klarer å få ut av de ulike energikildene. Derfor gjelder det å vurdere fordeler og ulemper for å finne den beste løsningen for nasjonen og globalt.

Diskuter fordeler og ulemper ved bruk av forskjellige type energikilder.

  • Hvor god er energiutnyttelsen i de ulike energitypene? (Eks: Hvor mange prosent energi kan man få av å bruke kull som energikilde?)
  • Hva skal til for at du/Norge/verden bruker «grønnere» energi?
  • Hvordan er fordelingen av energiproduksjonen i Norge?
  • Hva er regjeringens mål innenfor fornybar energi?
  • Hvilke tiltak gjøres i Norge for å gi en «grønnere» energiproduksjon?
  • Statistikk om energi kan hentes fra: https://ourworldindata.org/energy
Trenger du hjelp til å videreutvikle spillet ditt? Som en del av kodekraft 2.0 tilbyr vi nå hjelp til å videreutvikle spillet ditt sammen med en formidler. Ta kontakt for å bestille formidler og programmer mer!